Vragen van ouders over meertaligheid in het onderwijs

Als je kinderen meertalig opgroeien, kun je soms vragen hebben over hun taalontwikkeling, vooral wanneer ze eenmaal naar school gaan. Meertalig.nl ging in 2018 en 2019 samen met meertaligheid.be en de Taalunie te rade bij deskundigen om de antwoorden te vinden op vierentwintig vaak gestelde vragen over meertaligheid in het onderwijs. Op deze pagina vind je de antwoorden op een paar van de belangrijkste vragen van ouders. Je kunt ook het volledige kennisdossier lezen.

Is het wel goed voor mijn kind om op te groeien met meer dan een taal?

Ja, dat is zeker goed voor je kind. Talen zijn belangrijk om contact met anderen te maken, om te communiceren, te ontdekken en te leren. Meer talen spreken biedt kinderen extra kansen, en de kindertijd is voor taalontwikkeling de beste tijd. Meertaligheid is een van de mooiste geschenken die je je kind kunt geven! Een kind leert de talen het best die hij/zij veel om zich heen hoort, in verschillende situaties en over verschillende onderwerpen.

Lees meer in het kennisdossier

Hoe help ik mijn kind bij het leren van talen?

  • Spreek met je kind de taal of de talen die je het beste en het liefste spreekt.
  • Praat met je kind over verschillende onderwerpen. Laat je kind veel vragen stellen en praten en bestraf je kind niet als het fouten maakt. Je kunt wel de verkeerde uitspraak, woorden en zinnen van je kind herhalen, waarbij je de fout verbetert.
  • Lees voor of lees samen in de taal van je keuze (dat mogen ook meerdere talen zijn).
  • Laat oudere kinderen, die al kunnen lezen en schrijven, ook kennismaken met lezen en schrijven in de thuistaal. Eventueel met hulp van een taalschool.
  • Het is belangrijk om niet te stoppen met het spreken van de thuistaal, ook als de kinderen uit zichzelf de thuistaal niet zo graag willen spreken. De tegenzin gaat vaak vanzelf weer over. De thuistaal kan anders snel verloren raken.
  • Talen leren gaat niet helemaal vanzelf, ook niet voor kinderen. Zorg dat je kind gemotiveerd blijft om zijn talenkennis te ontwikkelen. Dus maak er geen strijd van, moedig aan, benoem de voordelen, maak het leuk.

Lees meer in het kennisdossier

Hoe kan mijn kind voldoende Nederlands leren als we dat thuis (bijna) niet spreken?

Als je zelf niet zo goed Nederlands spreekt kun je het best je eigen moedertaal met je kind spreken. Hiermee help je je kind het meest vooruit, ook in het Nederlands. Want juist als je kind jouw taal goed leert spreken, dan helpt dat hem of haar ook bij het leren van Nederlands.

Zorg daarnaast dat je kind in contact komt met Nederlandstalige kinderen. Laat je kind naar een Nederlandstalige kinderopvang of peuterspeelzaal gaan. Daar krijgen de kinderen voldoende en veelzijdig taalaanbod in het Nederlands zodat ze later op een Nederlandstalige school gemakkelijker mee kunnen komen.

Lees meer in het kennisdossier

Hoeveel talen kan een kind tegelijk leren?

Een kind kan in principe zonder problemen meerdere talen tegelijkertijd of na elkaar leren. Daar raken zijn of haar hersens niet van in de war. Wel moet het kind in al deze talen voldoende rijk en gevarieerd taalaanbod krijgen. In de praktijk zullen veel kinderen een of twee talen beter ontwikkelen dan de rest. Maar dat is natuurlijk geen reden om het kind bepaalde talen niet aan te bieden. Alle talenkennis die je kind opdoet is van waarde! Spreken jullie thuis verschillende talen? Het is niet erg als de talen soms door elkaar gebruikt worden. Het belangrijkste is dat het kind in alle talen voldoende taalaanbod krijgt. Sommige ouders vinden het daarom prettig om afspraken te maken over wie waar en wanneer welke taal spreekt, ook al is dat dus niet strikt noodzakelijk.

Lees meer in het kennisdossier

Meertaligheid.be

Het kennisdossier inspireerde onze collega’s van meertaligheid.be om prachtige tools te maken die leraren, ouders en beleidsmakers helpen om werk te maken van meertaligheid. Neem dus vooral ook een kijkje op hun website!