Meertalig.nl is een website van De Taalstudio die tot stand is gekomen in samenwerking met LOM Samenwerkingsverbanden, met financiële steun van stichting TERRA. De redactie is in handen van Maaike Verrips, geïnspireerd door de immer enthousiaste experts van onze redactiecommissie: Dimitris Grammatikas, Sharon Unsworth en Saskia Visser.

De Taalstudio

Verstand van taal heeft iedereen. En anders wel een mening: over het taalgebruik van een ander, over taalonderwijs of over de toekomst van het Nederlands. Maar vaak is een mening niet genoeg. Wie wil weten hoe het echt zit, heeft een taalkundige nodig. Bij De Taalstudio vindt u die. De Taalstudio bedenkt projecten en producten en levert advies aan ouders, professionals en organisaties over het omgaan met meertaligheid in onderwijs en opvoeding. Ons uitgangspunt is dat naast de Nederlandse taal ook kennis van andere talen voor Nederland belangrijk is. Talenkennis vergroot economische kansen en vertegenwoordigt belangrijke culturele waarden. We hebben een brede ervaring in het toegankelijk maken van de nieuwste onderzoeksresultaten op dit gebied. Daarin werken we samen op EU-breed niveau: de Nederlandse branch van het internationale netwerk Bilingualism Matters is ondergebracht bij De Taalstudio.


Bilingualism Matters Nederland

Bilingualism Matters is een internationaal onderzoeksnetwerk dat kennis over meertaligheid verspreidt. Het werd in 2008 opgericht met als doel het promoten van de voordelen van het spreken van meer dan 1 taal. Haar missie is het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en samenleving. Intussen is BM uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk met meer dan  20 vestigingen wereldwijd. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Universiteit van Edinburgh. Sinds 2014 heeft BM een Nederlandse branch: Bilingualism Matters@NL, ondergebracht bij De Taalstudio. Bilingualism Matters@NL participeerde van 2014 tot 2019 in het EU-brede onderzoeksproject AThEME (Advancing The European Mulitilingual Experience). Via deze website, publicaties, evenementen en social media verspreidden we de nieuwste inzichten van AThEME-wetenschappers rond relevante onderzoeksthema’s op het vlak van meertaligheid. Denk aan: cognitieve voordelen voor senioren, factoren die stimulerend (of belemmerend) werken op taalverwerving en taalbehoud en interactie van meertaligheid met communicatieve stoornissen zoals afasie. Op basis hiervan geven we gefundeerd advies aan ouders, beleidsmakers en professionals in zorg en onderwijs.

Landelijk Overleg Minderheden

De samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) hebben vier kernfuncties: signalering, kwaliteit, draagvlak en kanalisering.De LOM-samenwerkingsverbanden zijn daarmee “oog en oor” voor wat er leeft onder etnische minderheden en kunnen als brug fungeren tussen het kabinet en de minderheden. Deze rol vervullen de samenwerkingsverbanden door het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en effectiviteit van het beleid maar ook door het bespreken van gevoelige onderwerpen met hun achterban. Aanvullend op het overheidsbeleid ontwikkelen de LOM-samenwerkingsverbanden nieuwe initiatieven, gericht op het effectief bereiken van etnische minderheden en het oplossen van praktische problemen. De website Meertalig.nl is hier een resultaat van.

Partners


[/accordion]