Manieren

Wilt u uw kind graag meertalig opvoeden? Dan is het goed om te bedenken: op welke manier wil ik dat doen? Belangrijke vragen zijn:

  • Welke talen wil ik dat mijn kind leert?
  • Waarom zijn die talen belangrijk voor mijn kind?
  • Is het genoeg als  mijn kind die talen kan verstaan en spreken? Of wil ik graag dat hij ze ook kan lezen en schrijven?
  • Welke mensen spreken welke taal met mijn kind?
  • Hoe vaak hoort mijn kind de talen?

Er zijn verschillende manieren waarop uw kind meertalig kan opgroeien. Lees hier over die verschillende manieren, oftewel strategieën.