AThEME – Advancing the European Multilingual Experience

Het Europees onderzoeksproject AThEME liep tussen 2014 en 2019 en bestudeerde meertaligheid in alle sectoren van de Europese samenleving. Onderzoekers van 17 partnerorganisaties uit 8 Europese landen onderzochten (1) cognitieve, taalkundige en sociologische aspecten van meertalig Europa, (2) evalueerden bestaand overheidsbeleid en praktijken op het gebied van onderwijs en gezondheid, en 3) droegen bij aan wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming. Het project had als doel beleidsmakers, zorg- en onderwijsprofessionals en academici bewuster te maken van meertaligheid. AThEME was onderverdeeld in vier thema’s. Voor elk thema is een aan de hand van de onderzoekresultaten een policy brief geschreven met aanbevelingen. Bekijk de vier de policy briefs hieronder om meer te weten te komen over hoe we aan de hand van de onderzoeksresultaten gefundeerde adviezen hebben gegeven over meertaligheid aan Europese beleidsmakers.

Multilingualism in regional and minority languages Multilingualism and communicative impairment

Heritage languages in the EU Multilingualism and cognitive aspects

De belangrijkste onderzoeksresultaten hebben we per thema kort samengevat op een dubbelzijdige poster. Daarnaast hebben we korte filmpjes gemaakt van individuele onderzoekers waarin zij kort en enthousiasmerend vertellen over hun onderzoek en het belang van hun onderzoek voor de samenleving. Bezoek ons YouTube kanaal om ze allemaal te zien.

AThEME poster AThEME YouTube kanaal

En tot slot hebben we de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat per doelgroep in drie factsheets. Deze factsheets zijn bedoeld om de onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor professionals en algemeen publiek.

Fact sheet – General Public Fact sheet – Parents & Professionals in Education Fact sheet – Professionals in Health

AThEME werd opgezet met steun van de Europese Commissie. Het project werd in februari 2019 afgesloten met een slotconferentie in Brussel. Meer informatie, onderzoeksresultaten en medewerkers zijn (voorlopig nog) te vinden op de projectwebsite https://www.atheme.eu.