Wetenschappelijk onderzoek wijst het al decennia uit: meer aandacht voor meertaligheid in het onderwijs komt zowel anderstalige als Nederlandstalige leerlingen ten goede. Bij het leren van de Nederlandse taal kan het gebruik van de thuistaal behulpzaam zijn. Als in de klas ruimte is voor thuistalen, leren alle leerlingen bij en kunnen anderstalige leerlingen beter aan leren toekomen.

Hoe dan?

De praktijk is weerbarstiger. Want wat zegt de wetenschap over meertaligheid in jouw onderwijs? Kunnen ouders thuis hun eigen taal blijven spreken of is het beter wanneer ze de Nederlandse taal gebruiken? Hoe zorgt een school dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen, ongeacht de taal die ze thuis spreken?

Kennisdossier

Daarom ging Meertalig.nl in 2018 en 2019 samen met meertaligheid.be en de Taalunie te rade bij wetenschappers en andere deskundigen in het Nederlandse taalgebied. We vatten hun antwoorden samen op vierentwintig vaak gestelde vragen over meertaligheid in het onderwijs. De vragen haalden we op bij ouders, leraren en beleidsmakers. Het resultaat is een kloek kennisdossier, met antwoorden op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Dankzij het kennisdossier is het dus gemakkelijk de wetenschappelijke kennis over meertaligheid in het onderwijs te vinden. De film op deze pagina geeft je bovendien inspirerende voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

De belangrijkste antwoorden voor ouders, leraren en beleidsmakers vind je kort en helder samengevat op drie overzichtelijke pagina’s op deze website. Je vindt er ook nog meer filmmateriaal waarmee je het gesprek in je omgeving aan kunt gaan.

Meertaligheid.be

Op basis van het kennisdossier hebben onze collega’s van meertaligheid.be een aantal prachtige tools gemaakt om leraren, ouders en beleidsmakers te helpen om werk te maken van meertaligheid. Neem dus zeker ook een kijkje op hun website!