Ouders als partners op de voorschool, ook in Corona-tijd

Door Ryanne Francot De meerwaarde van ouderbetrokkenheid bij de educatie van kinderen is overduidelijk. Wanneer ouders en scholen elkaar als partner zien die hetzelfde belang dienen, namelijk het creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind, heeft dit een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Zeker voor kinderen die een grotere kans

Never waste a good crisis. Taalbarrières in tijden van Corona.

Door Maaike Verrips Wat ik me al een tijdje afvraag is wat de impact van corona op de omgang met meertaligheid in Nederland zal zijn. Al tijdens de eerste persconferenties in maart 2020 viel de aanwezigheid van de gebarentolk op. Daar was het een en ander aan voorafgegaan. En dus stond er een tolk, en die staat

Taalachterstand en taalstimulering: what’s in a name?

Door Maaike Verrips Ik zal het maar meteen zeggen: ik vind dat we moeten ophouden met het woord taalachterstand. Dat zit zo. Meertalige kinderen hebben vaker een taalachterstand in de Nederlandse taal dan eentalige Nederlandse kinderen. Dat is  in Nederland al lang zo, en het stond vorige maand ook in de NRO-publicatie Onderwijskansen en taalstimulering. En Nederlandse leerkrachten

Wat je niet ziet bestaat niet

Door Maaike Verrips Nog steeds merken wij dat veel professionals en beleidsmakers niet beseffen hoe omvangrijk en belangrijk meertaligheid in Nederland is. Niet zo gek eigenlijk, want meten is weten. En, anders dan in veel andere landen, wordt in Nederland geen systematisch onderzoek gedaan naar talenkennis en taalkeus van de bevolking. Het goede nieuws is dat daar verandering

Bij mijn kind moest ik vechten voor mijn taal

Door Bożena Kopczynska Ouder zijn van een meertalig kind is geen gemakkelijke taak. Zeker als je kind drietalig is. Opeens word je geconfronteerd met veel vragen over de opvoeding van jouw kind: is het goed wat ik doe, beschadig ik mijn kind niet, door in mijn moedertaal tegen hem te praten? Krijgt hij taalproblemen, wat

Aandacht voor thuistaal belangrijk in ouder-kindprogramma’s

Door Eke Krijnen Géén effect. Al doe ik als wetenschapper mijn uiterste best objectief te zijn, toch voelde ik teleurstelling toen die uitkomst op mijn scherm verscheen. Echt verbaasd, dat was ik niet. In mijn promotieonderzoek onderzocht ik de effecten van VVE Thuis  op de taalontwikkeling van kleuters in (middel)grote steden in Nederland. VVE Thuis is

Een wereld van verschil

Door: Mauri de Gooijer Tijdens het werken op een basisschool gaan dingen vaak niet zoals je ze leert in je opleiding. Daar kwam ik zelf ook achter. Kleuters luisteren niet altijd als je het ze netjes vraagt, groep 4 heeft niet altijd zin in rekenen. En dat er in theorie veel bekend is over de

Vragen van leraren over meertaligheid in het onderwijs

Als leraar kom je vroeg of laat in aanraking met leerlingen die thuis een andere taal spreken dan Nederlands. Dat brengt soms onzekerheid met zich mee over hoe je ze het best kunt ondersteunen bij hun taalontwikkeling. Meertalig.nl ging in 2018 en 2019 samen met meertaligheid.be en de Taalunie te rade bij deskundigen om