Blog december 2017

KletskoppenKletskoppen kindertaalfestival: een dag vol taalplezier voor jong en oud

De blog van deze maand is een terugblik op het Kletskoppen kindertaalfestival dat eind oktober in Nijmegen plaatsvond. Sharon Unsworth en Catia Cucchiarini, beiden verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, organiseerden deze eerste editie van het nieuwe festival. 

Je kon een papegaai leren praten, een woord uitvinden in de Woordenfabriek, gebarentaal leren en veel meer doen op Kletskoppen, het eerste kindertaalfestival van Nederland dat op 28 oktober in de Centrale Bibliotheek en Arthouse LUX in Nijmegen plaatsvond. Het festival werd georganiseerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en trok meer dan 800 bezoekers waaronder maar liefst 300 kinderen. Het was een dag voor jong en oud, over kindertaal en hoe kinderen hun moedertaal (of moedertalen)  en andere talen leren, én een dag over taal voor kinderen.

Het idee voor het festival kwam voort uit eerdere edities van het populaire DRONGO talenfestival, waar we zagen hoeveel belangstelling er was voor het kinderprogramma. Toen de organisatie van het DRONGO talenfestival in 2015 besloot om dit onderdeel van het DRONGO-programma voortaan niet meer aan te bieden, werd de kiem voor Kletskoppen gelegd. Ondertussen verscheen het nieuwe Language Development Department aan het Max Planck Instituut onder leiding van Caroline Rowland en werd aan Sharon Unsworth een NWO VIDI beurs toegekend  voor een project over tweetalige taalontwikkeling. In combinatie met de al bestaande expertise op het gebied van eerste-taalverwerving binnen de onderzoeksgroep van Paula Fikkert, zorgde dit voor de ideale voedingsbodem om de kiem langzaam te doen groeien op onze mooie groene Nijmeegse campus.

De dag zelf vloog voorbij en  onze blijvende herinnering is aan blijdschap: blije kinderen, blije ouders en daardoor ook een blije organisatie. Er was veel aandacht voor onze speciale gasten: kinderboekenschrijver Jaap Robben en illustrator Benjamin Leroy, die à la minute de verhalen van Suzie Ruzie tot leven bracht. Ook de meertalige voorleesestafette, een DRONGO original, werd enthousiast ontvangen: de meertalige kinderen vonden het leuk om het beroemde verhaal van Eric Carle Rupsje Nooit Genoeg in hun thuistaal te horen en de eentalige kinderen gingen de uitdaging van het Chinees, Limburgs, Italiaans, Duits, Grieks en gebarentaal aan. Ouders hoefden zich ook niet te vervelen. Naast het samen met hun kinderen meedoen aan een van de veertien experimentjes op het Wetenschapsplein of het Meertaligheidsplein, konden zij tijdens korte lezingen ook meer te weten komen over taalontwikkeling en meertalig opvoeden.

Het is overduidelijk dat een kindertaalfestival als Kletskoppen in een behoefte voorziet. De deelnemers waren enthousiast en stonden vaak in de rij om aan de activiteiten mee te doen. De Centrale Bibliotheek bleek een natuurlijke, zeer geschikte locatie voor het kindertaalfestival, en het betrekken van ouders bij de taalontwikkeling van hun kinderen werd als een heel belangrijk pluspunt gezien.

Als initiatiefnemers zijn wij uiteraard heel blij dat de dag zo’n succes was en we beraden ons nu al over een mogelijk  vervolg. Op dit moment weten we nog niet wanneer Kletskoppen #2 plaats gaat vinden maar dat het er gaat komen is zeker. Daarnaast hebben we ook een heleboel nieuwe ideeën gekregen. Er zijn dus weer nieuwe kiemen gelegd die kunnen gaan groeien en bloeien. Onze groene Nijmeegse campus wordt steeds mooier!

Sharon Unsworth & Catia Cucchiarini, namens het hele Kletskoppen-team